Zawichrowska, Marta. 2015. „Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze Specjalnym udziałem Umberto Eco) Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 R.”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3), 138-42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9223.