Jakubiak, Krzysztof. 2015. „Od Idei Poznania Dziecka Do Pedologii Jako Nauki O Dziecku”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):15-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5657.