Kozak, Małgorzata. 2015. „Obrona nowożytnej Koncepcji Praw Dziecka. Kilka Refleksji W kontekście myśli Pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):23-32. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5658.