Ostrowicka, Helena. 2015. „Wyznania, Rousseau I Dyskurs Edukacyjny – Zarys Badań W Perspektywie (post)foucaultowskiej”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):33-43. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5659.