Kopciewicz, Lucyna. 2015. „Jan Jakub Rousseau W naturze/Ogrodzie? Dyskursy Natury We współczesnych Odczytaniach Feministycznych I Posthumanistycznych”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):53-66. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5661.