Wasilewska, Anna. 2015. „Językowy Obraz świata W Tekstach Jana Jakuba Rousseau. «Wyznania» Jako Narracyjne Konstruowanie tożsamości”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):67-80. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5662.