Szczepska-Pustkowska, Maria. 2015. „Dziecięce Filozofowanie Na Tle Romantycznej Wizji Szlachetnego Dzikusa J.J. Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):81-96. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5663.