Marcińczuk, Maria. 2015. „Sprawozdanie Z Cyklu seminariów Pt. W Poszukiwaniu Nowych rozwiązań We Wczesnej Edukacji: Forum Wymiany myśli I doświadczeń . Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław”. Problemy Wczesnej Edukacji 29 (2):102-3. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/840.