Męczkowska-Christiansen, Astrid. 2015. „Socjalizacja Poznawcza Jako (d)efekt kształcenia Szkolnego (na Tle rozważań Nad Kulturowym Kontekstem Konstruowania Struktur Poznawczych człowieka)”. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):21-32. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5667.