Jendza, Jarosław, Ewa Zalewska, i Piotr Zamojski. 2015. „Techniczny, Epistemologiczny I Kulturowy Wymiar Metod kształcenia. Casus Metody Montessori”. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):46-55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5669.