Nowak, Joanna. 2015. „Kompetencje Pedagogiczne studentów Edukacji Wczesnoszkolnej Jednym Z warunków Zmiany Rozwojowej uczniów”. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):81-91. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5672.