Zdanowicz-Kucharczyk, Kamila. 2015. „Zastosowanie elementów Metody Marii Montessori W Tradycyjnym Przedszkolu. Refl Eksja Nad Badaniami W działaniu Z Pozycji zewnętrznego Obserwatora”. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):92-103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5673.