Szymczak, Joanna. 2015. „Model Rozwijania Refl eksyjności U (przyszłych) Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – założenia, Istota, Motywy Konstruowania I Nadawania Mu Wymiaru Praktycznego”. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):140-53. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5678.