Dolata, Roman. 2015. „Na Marginesie artykułu Hipoteza – Krzywa Wiedzy Dziecka”. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):157-60. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5679.