Symonowicz-Jabłońska, Izabela. 2015. „W Poszukiwaniu «straconych» autorytetów: Recenzja książki Inspiracje Pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, Wspomnienia Dedykowane Halinie Semenowicz, Red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech”,. Problemy Wczesnej Edukacji 28 (1):163-66. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/854.