Klus-Stańska, Dorota. 2014. „«Nasz elementarz» – krótki Opis Daru, który zubaża Obdarowanych”. Problemy Wczesnej Edukacji 27 (4):24-44. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/858.