Żyta, Agnieszka, i Katarzyna Ćwirynkało. 2014. „Relacje rówieśnicze uczniów Z niepełnosprawnością W Nauczaniu Inkluzyjnym – Wybrane Problemy”. Problemy Wczesnej Edukacji 27 (4):88-98. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/863.