Prymak, Tomasz. 2014. „O Patologii I zagrożeniach Cyfrowego Pokolenia. Recenzja książki Stanisława Kozaka, Patologia Cyfrowego dzieciństwa I młodości. Przyczyny, Skutki, Zapobieganie W Rodzinach I szkołach. Warszawa 2014, Wydawnictwo Difin SA: Recenzja książki S. Kozaka, Patologia Cyfrowego dzieciństwa I młodości. Przyczyny, Skutki, Zapobieganie W Rodzinach I szkołach”. Problemy Wczesnej Edukacji 27 (4):143-48. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/867.