Maj, Aleksandra. 2014. „Metoda projektów Jako Strategia Wcielania W Praktykę Idei wyłaniającego Się Programu”. Problemy Wczesnej Edukacji 25 (2):86-98. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/885.