Ostrouch-Kamińska, Joanna. 2016. „Partnerstwo W Relacji małżeńskiej Jako współczesna wartość Wychowania”. Problemy Wczesnej Edukacji 33 (2):114-23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/898.