Dziekońska, Joanna. 2014. „Komunikacja «cyfrowych tubylców» Za pośrednictwem Telefonu komórkowego”. Problemy Wczesnej Edukacji 24 (1), 82-94. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/925.