Kopciewicz, L. (2018) „Jak nauczyciele wykorzystują technologie komunikacyjne w pracy szkoły? Cyfrowe projektowanie dydaktyczne i teoria Pierra Rabardela w badaniach dydaktycznego potencjału urządzeń mobilnych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 7–19. doi: 10.26881/pwe.2018.41.01.