Walter, N. (2018) „Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 20–27. doi: 10.26881/pwe.2018.41.02.