Nowicka, M. (2018) „Portal Scholaris jako platforma cyfrowej edukacji wczesnoszkolnej – zmiana czy cementowanie utartych ścieżek dydaktycznych?”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 37–47. doi: 10.26881/pwe.2018.41.04.