Uszyńska-Jarmoc, J. i Naruszewicz, A. (2018) „Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 48–59. doi: 10.26881/pwe.2018.41.05.