Adrjan, B. i Kalinowska, A. (2018) „Cyfrowy świat w podręczniku dla klasy pierwszej szkoły podstawowej – analiza treści”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 60–68. doi: 10.26881/pwe.2018.41.06.