Dagiel, M. i Kowalik-Olubińska, M. (2018) „Growing up online, czyli wiedzieć i działać w świetle internetowych poradników nie tylko dla nauczycieli”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 69–77. doi: 10.26881/pwe.2018.41.07.