Lewicka-Zelent, A. i Pytka, A. (2018) „Telefony i komputery w codziennym życiu uczniów w młodszym wieku szkolnym”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 78–88. doi: 10.26881/pwe.2018.41.08.