Dziekońska, J. (2018) „Zostań MovieStarPlanet! – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 89-99. doi: 10.26881/pwe.2018.41.09.