Dankowska-Kosman, M. i Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2018) „Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków”, Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), s. 100–107. doi: 10.26881/pwe.2018.41.10.