Zuckerman, G. (2018) „Longitudinal formative interventions in the Elkonin – Davydov’s context”, Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), s. 20–24. doi: 10.26881/pwe.2018.42.03.