Smykowski, B. (2018) „Znaczenie dla pedologii odkrycia przez Lwa S. Wygotskiego okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży”, Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), s. 37–48. doi: 10.26881/pwe.2018.42.05.