Wiśniewska-Kin, M. (2018) „«Uwspólnione» tworzenie sensu w interakcji dziecka z dorosłym”, Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), s. 49–59. doi: 10.26881/pwe.2018.42.06.