Kruk, J. (2018) „Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące. Rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne”, Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), s. 86–93. doi: 10.26881/pwe.2018.42.09.