Jarosz, E. (2018) „Badania dotyczące dzieciństw(a) – perspektywa praw dziecka”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 7-19. doi: 10.26881/pwe.2018.43.01.