Męczkowska-Christiansen, A. (2018) „Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. W stronę krytycznej rewizji pedagogiki zdolności”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 30-38. doi: 10.26881/pwe.2018.43.03.