Chmura-Rutkowska, I. i Ostrouch-Kamińska, J. (2018) „Edukacja dzieci do partnerstwa kobiet i mężczyzn jako sposób na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 39–49. doi: 10.26881/pwe.2018.43.04.