Kusztal, J. i Przybyliński, S. (2018) „Children in institutional re-socialisation and education – on the edge of contemporary trends”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 50–57. doi: 10.26881/pwe.2018.43.13.