Ćwirynkało, K. i Bartnikowska, U. (2018) „Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoły”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 77–85. doi: 10.26881/pwe.2018.43.07.