Kusztal, J. i Turczyk, M. (2018) „Witraże dziecięcego «bycia w życiu» – dobrostan versus obrazy codzienności”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 86–95. doi: 10.26881/pwe.2018.43.08.