Białobrzeska, K. (2018) „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. Między planowaniem a działaniem”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 96–104. doi: 10.26881/pwe.2018.43.09.