Nowicka, M. i Lodd-Bartołd, A. (2018) „Gimbusowa kultura dziecięca – rekonesans badawczy”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 105–113. doi: 10.26881/pwe.2018.43.10.