Dagiel, M. i Kowalik-Olubińska, M. (2018) „Bycie dziecka w Polsce «dobrej zmiany»– między Konwencją o Prawach Dziecka a rzeczywistością”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 114–124. doi: 10.26881/pwe.2018.43.11.