Forma, P. i Bełtkiewicz, D. (2018) „Bajka terapeutyczna jako medium edukacyjne: wzorce społeczne, kulturowe i językowe”, Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), s. 127–136. doi: 10.26881/pwe.2018.43.12.