Sobierańska, D. i Szyller, A. (2019) „Sztuki plastyczne w naiwnych teoriach uczniów edukacji wczesnoszkolnej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), s. 66-75. doi: 10.26881/pwe.2019.44.06.