Józefowicz, A. (2019) „Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej «Baśni o perle» Anny Gibasiewicz”, Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), s. 94–102. doi: 10.26881/pwe.2019.44.09.