Godlewska-Zaorska, A. i Olender-Jermacz, B. (2019) „«Uniwerek» – opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Od inspiracji do realizacji”, Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), s. 117-124. doi: 10.26881/pwe.2019.44.11.