Lewartowska-Zychowicz, M. . (2019) „W poszukiwaniu (neo)liberalnych tropów w celach wychowania moralnego wskazanych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego”, Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), s. 17–26. doi: 10.26881/pwe.2019.45.02.