Szczepska-Pustkowska, M. . (2019) „Pytania egzystencjalne we wczesnej edukacji religijnej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), s. 50–60. doi: 10.26881/pwe.2019.45.05.