Turczyk, M. i Kusztal, J. (2019) „Dzieciństwo, dziecko i jego dobro w perspektywie Korczakowskiej”, Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), s. 7-15. doi: 10.26881/pwe.2019.46.01.